dobrarada.sk Dobrá rada-praktické rady a tipy

dobrarada.sk
Title: Dobrá rada-praktické rady a tipy
Keywords: rada, tip, trik, rady, dobrá rada, dobré rady, radíme, pora?te si, radíme si, praktické rady, ?istenie, vy?istenie, jedlá a nápoje, teplé jedlá, studené jedlá, zdravie, krása, vy?iva, kvety, choroby,...
Description: Praktické rady pre domácnos?: varenie, ?istenie, pranie, ?ikovné triky, domáci majster.
dobrarada.sk is ranked 625605 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $167,804. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. dobrarada.sk has 43% seo score.

dobrarada.sk Information

Website / Domain: dobrarada.sk
Website IP Address: 82.119.224.201
Domain DNS Server: ns.wbsk.sk,ns2.wbsk.sk,ns1.wbsk.sk

dobrarada.sk Rank

Alexa Rank: 625605
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

dobrarada.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $167,804
Daily Revenue: $459
Monthly Revenue $13,792
Yearly Revenue: $167,804
Daily Unique Visitors 42,296
Monthly Unique Visitors: 1,268,880
Yearly Unique Visitors: 15,438,040

dobrarada.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Thu, 28 Jul 2016 23:03:37 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=windows-1250

dobrarada.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
rada 1 0.06%
tip 4 0.17%
trik 0 0.00%
rady 3 0.17%
dobrá rada 1 0.14%
dobré rady 0 0.00%
radíme 1 0.09%
pora?te si 0 0.00%
radíme si 0 0.00%
praktické rady 1 0.20%
?istenie 1 0.11%
vy?istenie 0 0.00%
jedlá a nápoje 0 0.00%
teplé jedlá 2 0.32%
studené jedlá 1 0.19%
zdravie 3 0.30%
krása 1 0.07%
vy?iva 2 0.17%
kvety 1 0.07%
choroby 0 0.00%
... 1 0.04%

dobrarada.sk Traffic Sources Chart

dobrarada.sk Similar Website

Domain Site Title

dobrarada.sk Alexa Rank History Chart

dobrarada.sk aleax

dobrarada.sk Html To Plain Text

Dobrá rada-praktické rady a tipy Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná Ako vám vysoky záhon pom??e pri práci Ako vám vysoky záhon pom??e pri práci Chladivé mňamky Ako ukry? nechcené ;) Domáce, zdravé, chutné, detoxika?né Ktoré ovocie ?i zelenina je pre vás prospe?né? V ?ase za?ínajúcich dovoleniek vám priná?ame mno?stvo zaujímavostí o starostlivosti o zdravie a ple?. Ak chcete by? krásna a dosiahnu? to, aby va?a ple? p?sobila oddychnuto, pre?ítajte si, ktoré ovocie a zelenina má na ňu najlep?í vplyv. Tak napríklad kiwi. Kiwi vám daruje pru?nú ple?, preto?e obsahuje vysoké mno?stvo vitamínu C, ktory podporuje tvorbu kolagénu. Ten sa postará o vyhladenie va?ej poko?ky a zároveň ju ochráni pred tvorbou stareckych ?kv?n. 2 kusmi kiwi doká?ete pokry? dennú potrebu vitamínu C. Viac v ?lánku V lete krásna Máte chu? na pe?ené koleno? Túto pochú?ku ob?ubujú mnohí z nás a doprajú si ju najm? v letnom období, kedy sa koleno m??e necha? vyvari? v gu?á?i ?i dobrej kyslej polievke. Rozhodli sme sa teda zozbiera? nieko?ko receptov od na?ich priete?ov a uverejni? ich na stránku. Ak aj vy patríte medzi milovníkov "kolienok", vyskú?ajte ich a porovnajte si, ktoré pe?ené koleno bude pre vás to najlep?ie. Recepty nájdete v ?lánku Pe?ené koleno Dlaňová diéta a jej princípy ?e ste o nej e?te nepo?uli? Nevadí. Predstavíme vám sp?sob chudnutia, pri ktorom budete pou?íva? vlastné dlane. O tom, ?e to naozaj funguje sved?ia kladné reakcie tych, ktorí to vyskú?ali. Samozrejme sa nejedná o diétu pre drevoruba?ov a manuálne pracujúcich, no pre sedavé kancelárske zamestnania je práve takáto diéta prínosom. A ?o je dobré, dá sa pri nej ?zhre?i?“ a to tak, ?e nie sú tabu ani sladkosti, ale ani napríklad klobása. V podstate svoje stravovacie návyky nemusíte dramaticky meni?. Viac sa do?ítate tu v ?lánku Grilovanie jednoducho alebo grilovanie pre za?iato?níkov Grilova? m??ete pokojne aj mleté m?so. Na naplnenie pou?ívame kapustné alebo vini?ové listy, ak chcete experimentova? pou?ite listy chrenu alebo lopúcha. Listy pred naplnením blan?írujte vo vriacej vode, aby zm?kli. Do mletého m?sa pridajte so?, koreniny, vajce alebo hor?icu a nahrubo rozotrite (vrstva 2 a? 4 cm) na polovicu listu. Viac sa do?ítate v ?lánku Jednoduché recepty na grilovanie Zaváranie zeleniny a ovocia Zavára? zeleninu nie je tak zlo?ité ako sa to za?iato?ní?kam v úvode zdá. V obchodoch je mno?stvo produktov, ktoré vám pom??u zavára? kvalitne a s novymi, vyraznej?ími chu?ami. Oby?ajny ocot tak m??ete nahradi? octom ?Balsamico“ a ak chcete chu? napr. chu? zaváranych uhoriek zjemni?, m??ete pou?i? ocot vinny alebo jablkovy. Be?ne sa stáva, ?e si pripravíte viac nálevu, ako je momentálne potrebné. Nevylievajte ho. Odlo?te si ho uskladneny vo f?a?i a m??ete ho pou?i? znovu o nieko?ko dní. ?ítajte viac v ?lánku Zaváranie zeleniny a ovocia Opúchajú vám nohy? Tento jav poznajú po ur?itom veku asi v?etky ?eny. V lete nám nohy nepríjemne opúchajú a objavujú sa aj prvé, ?i u niektorych aj pokra?ujúce problémy s k??ovymi ?ilami. Bojova? proti nim m??eme správnou vy?ivou, cvi?eniami, relaxom a samozrejme aj lie?ivymi ?ajmi a obkladmi. Viac v ?lánku Letné horú?avy a puchnutie n?ch Stratili ste sa v meste? H?adáte ulice, firmy, ?i in?titúcie? Informácie h?adajte aj tu: mapa Banská Bystrica, mapa Bánovce nad Bebravou, mapa Banská ?tiavnica, mapa Bojnice, mapa Bratislava, mapa Brezno, mapa Detva, mapa Handlová, mapa Hlohovec, mapa Humenné, mapa Ko?ice, mapa Levice, mapa Liptovsky Mikulá?, mapa Lu?enec, mapa Martin, mapa Nitra, mapa Partizánske, mapa Pie??any, mapa Poprad, mapa Pova?ská Bystrica, mapa Prievidza, mapa Pre?ov, mapa Rimavská Sobota, mapa Ru?omberok, mapa Snina, mapa ?ahy, mapa ?túrovo, mapa Topo??any, mapa Tren?ín, mapa Trnava, mapa Tur?ianske Teplice, mapa Vysoké Tatry, mapa Vráble, mapa Zvolen, mapa ?iar nad Hronom, mapa ?ilina. Rady a tipy abecedne ZDRAVIE, KRáSA & VY?IVA VLASY A POKO?KA DYCHACIE CESTY A ALERGIE ?ALúDOK, ?L?NíK & co SAMI PRE SEBA ZDRAVIE & VY?IVA SEXUáLNE OKIENKO INé ?IKOVNé RUKY IHLOU, Há?IKOM A IHLICAMI DEKOROVANIE NIE?O NA IN?PIRáCIU TVORíME Z VLNY, NITí, KORáLOK PRE NAJMEN?íCH JEDLá & NáPOJE RA?AJKY & VE?ERE CHLIEB A PE?IVO VAJí?KA TEPLé JEDLá M?SO A RYBY OSTATNé TEPLé JEDLá POLIEVKY STUDENé JEDLá KORENINY A BYLINKY OVOCIE & ZELENINA NáPOJE PE?ENIE OSTATNé ?ISTENIE OBYVACIE PRIESTORY ZáCHOD, SPRCHA & CO. KUCHY?A F?AKY A ZáPACHY F?AKY ZáPACHY ELEKTRO & ELEKTRONIKA OSTATNé PRANIE & ?EHLENIE PRANIE A SU?ENIE ?EHLENIE OSTATNé KúTIK PRE PáNOV KVETY V IZBE A VáZE BALKóN A ZáHRADKA INé DOMáCI MAJSTER MA?OVANIE, TAPETOVANIE V?TANIE, SKRUTKOVANIE OSTATNé REKON?TRUKCIA DOMU A BYTU R?ZNE INé PROTI ?KODCOM DOMáCI MILá?IKOVIA TEXTY KU GRATULáCIáM OSTATNé Mediálni partneri Poradíme Cirkulácia vody vo fántánach a rybníkoch Drobné ?erpadlá napájajú chrli?e, fontánky v jazierku, na záhrade alebo na terase. SVADOBNé IN?PIRáCIE KONTAKT BURZA PRáCE - Profesia Mapa stránky Zásady pou?ívania súborov cookie Vyh?adáva? MIESTO PRE VA?E OTáZKY ! SOS- PORA?TE MI ! Máte problém a neviete si s ním rady? Napí?te nám! VY E?TE NEMáTE REKLAMU NA DOBREJ RADE? Vyhodná ponuka textovej a banerovej reklamy práve pre vás! HOT TIP 15 mo?ností vyu?itia peroxidu vodíka Nahrádza nielen dezinfek?né prostriedky ale tie? ?istiace potreby, bielidlá a podobne. Jeho hlavnou vyhodou je, ?e je netoxicky a nedrá?di dychacie cesty na rozdiel od inych ?istidiel. A navy?e – 3% roztok nestojí ve?a a kúpite ho v ka?dej lekár Stavebné tipy Základy pod drevenú terasu Drevené terasy, obdobne ako iné podlahové stavby, vy?adujú nosny základ, tak, aby bola poch?dzna plocha pevná a odolná. Najnov?ie ?lánky Maly sprievodca kozmickymi zákonmi D?vodom pre?o sa mnohí obracajú k náukám a technikám vnútornej práce, je márna snaha po dosiahnutí pocitu ??astia a rovnováhy prostredníctvom vonkaj?ích stimulov a formovaním vonkaj?ieho sveta. Recept dňa Karfiol zape?eny so syrom O?isteny karfiol rozoberte na v???ie ru?i?ky, vsypte do vriacej osolen ... Zaregistrujte sa Vyu?ite registráciu a nechajte sa pohodlne informova? o novinkách na na?ej stránke Meno: Heslo: Zabudli ste heslo Registrova? Kalendár dnes je: 29.7.2016 meniny má: Marta podrobny kalendár vyu?ite mo?nos? získavania aktuálnych informácií s vyu?itím RSS CMS systém (redak?ny) systém WEBY PORTáL, mapa stránky web portál, webhosting, WEBY HOSTING, domény, registrácia domény spolo?nosti WEBY GROUP, s.r.o., technicky prevádzkovate? - kontakt, podmienky pou?itia, 28.07.2016 07:09:18 17849991 úvod | Mapa stránok | RSS | Meniny má Marta | ?tvrtok 28.7.2016 | úvod Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní na?ich slu?ieb. Pou?ívaním na?ich slu?ieb vyjadrujete súhlas s pou?ívaním súborov cookie. ViacOK

dobrarada.sk Whois

Domain Name: DOBRARADA.SK